Rusztowanie 2-9 m

Instantkurs > Courses > Rusztowanie 2-9 m
Pris: 3990 NOK

Kurs montażu rusztowań (2 – 9 m) odpowiada wymaganiom, zestawionym w przepisach o wykonaniu pracy, § 17-3.

Każdy, kto będzie użytkował, montował, demontował czy kontrolował rusztowania o wysokości ponad 2 m (wysokość pomostu), musi mieć udokumentowane teoretyczne i praktyczne szkolenie.

Kurs montażu rusztowań jest sprawdzonym pod kątem jakości kursem teoretycznym, którego czas trwania szacuje się na 15 godz. Możesz ukończyć kurs w wybranym przez siebie miejscu i czasie, jeśli tylko posiadasz dostęp do Internetu.

Podczas kursu musisz odpowiadać na pytania wielokrotnego wyboru  a w końcu podejść do egzaminu.

By zaliczyć kurs musisz zdać egzamin.

Głównymi tematami kursu są:

  • Podział odpowiedzialności
  • Przepisy prawne: Skupione na Ustawie o Środowisku Pracy
  • Prawa: głównie rozporządzenia dotyczące wykonania pracy
  • Teoria dotycząca rusztowań
  • Ogólnie o montażu rusztowań
  • Montaż różnego typu rusztowań
  • Pierwsza pomoc

Po ukończeniu kursu wydawany jest dyplom. Certyfikat jest wydawany pod warunkiem dostarczenia dokumentu poświadczającego 15 godz. praktycznego szkolenia.

Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, litewskim i polskim.

Zarejestruj się