Kurs użytkownika rusztowań

Instantkurs > Courses > Kurs użytkownika rusztowań
Pris: 1490 NOK

Kurs użytkownika rusztowania zapewnia udokumentowane szkolenie zgodne z Rozporządzeniem o wykonywaniu pracy § 17-5. Każdy użytkownik rusztowania musi być odbyć szkolenie z użytkowania rusztowania.

Kurs obejmuje bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości oraz bezpieczne i prawidłowe użytkowanie różnych typów rusztowań. Zgłębia różne typy wypadków przy pracy oraz sposoby przeciwdziałania im.

Program kursu jest obecnie dostępny w języku norweskim, litewskim, angielskim i polskim.

Zarejestruj się