Kurs użytkownika rusztowań

Cena: 1490 NOK

Kurs użytkownika rusztowania zapewnia udokumentowane szkolenie zgodne z Rozporządzeniem o wykonywaniu pracy § 17-5. Każdy użytkownik rusztowania musi być odbyć szkolenie z użytkowania rusztowania.

Kurs obejmuje bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości oraz bezpieczne i prawidłowe użytkowanie różnych typów rusztowań. Zgłębia różne typy wypadków przy pracy oraz sposoby przeciwdziałania im.

Program kursu jest obecnie dostępny w języku norweskim, litewskim, angielskim i polskim.

Odpowiednie kursy

Szkolenie dla użytkownika podnośników

Cena: 1990 NOK

Kurs BHP dla montażu konstrukcji modułowych

Cena: 4990 NOK

BHP – zdrowie i bezpieczeństwo w branży budowlanej

Cena: 990 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami