Kurs użytkownika rusztowań

Kurs użytkownika rusztowań zapewnia udokumentowane szkolenie zgodnie z paragrafem 17-5 rozporządzenia o wykonywaniu pracy. Przepis ten stanowi, że każdy, kto korzysta z rusztowania, musi zostać przeszkolony w zakresie korzystania z rusztowań. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat różnych typów rusztowań, sposobu korzystania z rusztowań, środków zapewniających bezpieczną pacę na wysokości, a także wiedzę na temat błędów i zagrożeń, które mogą wystąpić. Pracodawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie tego, by pracownik przeszedł niezbędne szkolenie i może to udokumentować. Kurs spełnia wymogi prawne dotyczące szkoleń.

Cena: 1490 NOK
Długość kursu: 3 godziny

Cel
Zdobycie wiedzy i kwalifikacji zapewniających bezpieczne korzystanie z rusztowań. Kurs użytkownika rusztowań omawia bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości oraz bezpieczne i prawidłowe korzystanie z różnych typów rusztowań. Kurs przestrzega przed różnego rodzaju wypadkami w miejscu pracy i analizuje, co można zrobić, aby im zapobiec. Podczas tego kursu online nauczysz się, jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich typów rusztowań / rozróżniać różne typy rusztowań od siebie / wybierać odpowiednie rusztowania do pracy / prawidłowo oceniać bezpieczeństwo podczas korzystania z rusztowań / o środkach, które możesz podjąć, aby zapobiec wypadkom w pracy / jak pracować właściwie i bezpiecznie.

Grupa docelowa
Osoby, korzystające z rusztowań (chodzące po rusztowaniach).
Jeśli zamierzasz montować rusztowania, wymagany jest kurs montażu rusztowań o wysokości 2-5 m, kurs montażu rusztowań o wysokości 2-9 m lub kurs montera rusztowań.

Zakres tematyczny kursu
Wprowadzenie / Wypadki przy pracy / Prawa i przepisy / Typy rusztowań

Co otrzymujesz?
Certyfikat kompetencji (elektroniczny + plastikowa karta)

Wersje językowe
Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, polskim, litewskim, estońskim i rumuńskim.

Informacje dodatkowe
Ten kurs online można ukończyć w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Kurs ma strukturę pedagogiczną podzieloną na moduły z materiałami wideo, tekstem, zdjęciami i egzaminem końcowym.

Odpowiednie kursy

Kurs montażu rusztowań powyżej 9 m

Cena: 5990 NOK

Kurs montażu rusztowań o wysokości 2-9 m

Cena: 3990 NOK

Kurs montażu rusztowań o wysokości 2-5 m

Cena: 1990 NOK

Kurs na operatora podnośników

Cena: 1990 NOK

Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości

Cena: 990 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami