Kurs BHP przy montażu konstrukcji modułowych

Ten kurs online pokazuje jak dostrzegać i oceniać ryzyko, przygotowywać plan oraz wdrażać środki bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas montażu budynków modułowych. Przybliża również różne wyzwania związane z bezpieczeństwem w branży. Kurs ten zapewnia niezbędne szkolenie BHP dla osób zaangażowanych w budowę budynków modułowych.

Cena: 4990 NOK
Długość kursu: 7 godzin

Cel
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy uczestników i uświadomienie im tego, jakie istotne środki bezpieczeństwa należy podjąć, aby uniknąć urazów i wypadków w miejscu pracy. Kurs zapewnia dogłębne zrozumienie praw i przepisów, które mają zastosowanie dla osób montujących konstrukcje modułowe. Kurs omawia również ogólne zagadnienia dotyczące montażu konstrukcji modułowych i zwraca uwagę na istotne aspekty bezpieczeństwa związane z montażem elementów betonowych, kotwieniem, rusztowaniami, ochroną przed upadkiem i spawaniem.

Grupa docelowa
Osoby, który będą pracować przy montażu konstrukcji modułowych.

Zakres tematyczny kursu
Prawa i przepisy / Przepisy BHP / Przepisy BHP dotyczące modułów / Praktyczne zastosowanie przepisów / Nagłe wypadki

Co otrzymasz?
Certyfikat kompetencji (elektroniczny + plastikowa karta)

Wersje językowe
Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, polskim, litewskim i rumuńskim.

Szkolenie praktyczne
Szkolenie praktyczne musi zostać udokumentowane przed wydaniem certyfikatu kompetencji (dokumenty do wypełnienia można pobrać po kliknięciu na wybrany kurs).

Informacje dodatkowe
Ten kurs online można ukończyć w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Kurs ma strukturę pedagogiczną podzieloną na moduły z materiałami wideo, tekstem, obrazami i egzaminem końcowym.

Odpowiednie kursy

Kurs na operatora podnośników

Cena: 1990 NOK

Prace pożarowo niebezpieczne

Cena: 1490 NOK

Kurs hakowego/ sygnalisty i obsługi urządzeń dźwigowych

Cena: 1990 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami