Kurs bezpieczeństwa: Niebezpieczne narzędzia ręczne

Kursy bezpieczeństwa w zakresie posługiwania się niebezpiecznymi narzędziami ręcznymi spełniają wymagania udokumentowanego szkolenia zgodnie z Regulaminem wykonywania pracy §10-2, Regulaminem organizacji, zarządzania i uczestnictwa oraz Regulaminem kontroli wewnętrznej. Kurs zapewnia podstawowe wprowadzenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się niebezpiecznymi drobnymi narzędziami takimi jak: szlifierki kątowe, piły ukośne, pistolety śrubowe i gwoździarki.

Cena: 990 NOK
Długość kursu: 3 timer

Nasz kurs bezpiecznego użytkowania niebezpiecznych narzędzi ręcznych spełnia wymagania Rozporządzenia o Wykonywaniu Pracy §10-2, Rozporządzenia w Sprawie Organizacji, Zarządzania i Podziału Pracy oraz Rozporządzenia O Kontroli Wewnętrznej dotyczące szkoleń dokumentowanych.
Szkolenie zapewnia podstawowe zrozumienie praw I przepisów odnoszących się do użytkowników niebezpiecznych narzędzi ręcznych oraz osób przewodzących takim pracom. Kurs wyjaśnia, jak korzystać z różnych narzędzi, informuje też o niebezpiecznych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas korzystania z tych narzędzi, a także o tym, jak postępować w aspekcie konserwacji i kontroli. Kurs szczegółowo określa jaki sprzęt ochronny jest obowiązkowy i dlaczego.

Struktura szkolenia

  • Prawa I przepisy
  • Ogólnie o sprzęcie pracowniczym
  • Piły
  • Pistolety na gwoździe
  • Szlifierki kątowe
  • Młotowiertarki i młoty kombinowane
  • Pierwsza pomoc

Kurs online jest elastyczny i praktyczny – daje ci możliwość skorzystania z kursu w wybrany przez siebie sposób. Aby spełnić wymagania odnośnie udokumentowanego szkolenia należy zrobić kurs teoretyczny oraz praktyczny.

W celu uzyskania dyplomu, powinieneś:

  • Zdać egzamin teoretyczny na koniec kursu online
  • Przesłać dokument poświadczający odbycie praktyk

W trakcie kursu znajdziesz dokumenty, które należy wypełnić.

Odpowiednie kursy

Prace pożarowo niebezpieczne

Cena: 1490 NOK

Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych

Cena: 1990 NOK

BHP – zdrowie i bezpieczeństwo w branży budowlanej

Cena: 990 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami