Szkolenie praktyczne

Poniżej znajdziesz praktyczne informacje i dokumenty dotyczące kursów, których ukończenie wymaga potwierdzenia odbycia szkolenia praktyktycznego. Kliknij na odpowiedni dla ciebie kurs/ kursy i pobierz dokument. Osoba prowadząca szkolenie musi go podpisać – zrób skan dokumentu i wyślij go na adres: info@instantkurs.no

   

Większość kursów Instant Norge AS wymaga od uczestnika udokumentowania szkolenia praktycznego. Kursy wymagające szkolenia praktycznego, to:

  • Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości
  • Szkolenie dla użytkownika podnośników
  • Kurs montażu rusztowań 2-5 m
  • Kurs montażu rusztowań 2-9 m
  • Kurs montażu rusztowań powyżej 9 m
  • Kurs obsługi niebezpiecznych narzędzi ręcznych
  • Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych, zawiesi

Jak ukończyć szkolenie Kursy internetowe zapewniają szkolenia teoretyczne. Uczestnik kursu jest zobowiązany znaleźć szkolenie praktyczne, ukończyć je i przedstawić odpowiednie dokumenty. Instant Norge AS może zorganizować praktyki grupowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szkolenie praktyczne musi być przeprowadzone przez osobę o kompetencjach przynajmniej odpowiadających tym, o które starają się uczestnicy. Jeśli np.  bierzesz udział w kursie montażu rusztowań 2-9 m, osoba prowadząca szkolenie praktyczne musi posiadać certyfikat przynajmniej z tego właśnie kursu. Osoba prowadząca szkolenie musi podpisać dokument potwierdzający odbycie szkolenia. Link do formularza potwierdzającego odbycie szkolenia praktycznego znajduje się na górze strony. Znajdź dokument do odpowiedniego kursu i pobierz go. Wypełnij go po ukończeniu szkolenia. Szkolenie praktyczne może odbyć się w dowolnym czasie – przed, w trakcie lub po internetowym szkoleniu teoretycznym. Pamiętaj! Osoba prowadząca szkolenie musi podpisać dokument. Zeskanuj formularz i prześlij go na adres: info@instantkurs.no Otrzymasz certyfikat ukończenia kursu dopiero wówczas, gdy otrzymamy dokumenty potwierdzające szkolenie praktyczne i zarejestrujemy je. Wymagania Szkolenie praktyczne musi zapewnić uczestnikowi umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Szkolenie musi obejmować pełne informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz urządzeń bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wskazań instrukcji obsługi.