Kurs montażu rusztowań o wysokości 2-5 m

Kursy montażu rusztowań o wysokości 2-5 m są zgodne z wymogami paragrafu 17-2 rozporządzenia o wykonywaniu pracy. Każdy, kto używa, buduje, demontuje lub dokonuje inspekcji rusztowań z górnym podestem na wysokości powyżej 2 metrów, musi udokumentować szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ten internetowy kurs montażu rusztowań zapewnia szkolenie teoretyczne zgodnie z wymogami rozporządzenia (7,5 godziny teorii).

Cena: 1990 NOK
Długość kursu: 7,5 godziny

Cel
Wykwalifikowanie pracowników do montażu, demontażu, modyfikacji i inspekcji rusztowań z górnym podestem na wysokości do 5 metrów. Podczas tego kursu montażu rusztowań zostanie omówiony zakres odpowiedzialności związany z montażem rusztowaniem. Kurs online przybliża wszystkie odnośne prawa i przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o środowisku pracy i rozporządzenia o wykonywaniu pracy. Ponadto kurs prezentuje teoretyczne podstawy budowy rusztowań. Zapoznasz się z ogólnym wprowadzeniem do montażu rusztowań, a także różnych typów rusztowań, w tym: rusztowań przejezdnych, rusztowań systemowych i ciężkich typów rusztowań. Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych kursów, szkolenie zakończy się omówieniem zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w nagłych wypadkach.

Grupa docelowa
Osoby, który będą montować, demontować, modyfikować i dokonywać inspekcji rusztowań z górnym podestem na wysokości do 5 metrów.

Zakres tematyczny kursu
Wprowadzenie / Normy i zakres odpowiedzialności / Prawa i przepisy / Teoretyczne podstawy budowy rusztowań / Montaż i użytkowanie / Montaż i demontaż różnych typów rusztowań / Inspekcja i dokumentacja / Pierwsza pomoc

Co otrzymasz?
Certyfikat kompetencji (elektroniczny + plastikowa karta)

Wersje językowe
Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, polskim, litewskim, estońskim i rumuńskim.

Szkolenie praktyczne
Pracodawca musi udokumentować odpowiednie szkolenie praktyczne (7,5 godziny), aby spełnić wymogi rozporządzenia dotyczące szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne musi być poświadczone przez kompetentną osobę (osobę, która posiada certyfikat kompetencji uzyskany wcześniej po ukończeniu podobnego kursu lub kursu montażu rusztowań o wysokości 2-9 m, kursu montażu rusztowań ukończonego wcześniej). Dokumenty do wypełnienia można pobrać po kliknięciu na wybrany kurs.

Informacje dodatkowe
Ten kurs online można ukończyć w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Kurs ma strukturę pedagogiczną podzieloną na moduły z materiałami wideo, tekstem, obrazami i egzaminem końcowym.

Odpowiednie kursy

Kurs montażu rusztowań powyżej 9 m

Cena: 5990 NOK

Kurs montażu rusztowań o wysokości 2-9 m

Cena: 3990 NOK

Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości

Cena: 990 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami