Kurs hakowego/ sygnalisty i obsługi urządzeń dźwigowych

Nasz internetowy kurs hakowego/sygnalisty (do urządzeń dźwigowych) zapewnia odbycie udokumentowanego szkolenia zgodnie z rozporządzeniem o organizacji, zarządzaniu i uczestnictwie, rozporządzeniem o kontroli wewnętrznej, rozporządzeniem o wykonywaniu pracy, rozporządzeniem o maszynach, rozporządzeniem budowlanym i rozporządzeniem o miejscu pracy. Kurs hakowego/sygnalisty jest przeznaczony dla osób pracujących w obszarach, w których podnoszenie ładunków jest częścią pracy. Zawiesia i pasy transportowe umożliwiają bezpieczne podwieszanie i przenoszenie ładunków przez urządzenia dźwigowe. Kurs ten spełnia wymogi prawne dotyczące szkoleń.

Cena: 1990 NOK
Długość kursu: 6 godzin

Cel
Ten kurs umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy na temat zadań hakowego/sygnalisty w zakresie podwieszania, zabezpieczania ładunku i dawania odpowiednich sygnałów. Zwraca uwagę na istotne środki bezpieczeństwa, dzięki czemu można uniknąć urazów i wypadków w miejscu pracy. Kurs omawia zasady BHP i przepisy, które mają zastosowanie w miejscu pracy tam, gdzie przenoszone są ładunki za pomocą urządzeń dźwigowych. Kurs dokładnie również objaśnia na czym polegają zadania związane z podwieszaniem i zabezpieczeniem ładunków oraz dawaniem sygnałów. Ponadto omawia urządzenia dźwigowe wykorzystywane do przemieszczania ładunków.

Grupa docelowa
Osoby, które asystują operatorom żurawi i innych urządzeń dźwigowych w podwieszaniu i zabezpieczaniu przenoszonych ładunków oraz dają im sygnały.

Zakres tematyczny kursu
Wprowadzenie / Prawa i przepisy / Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa / Terminologia / Urządzenia dźwigowe / Zastosowania / Pierwsza pomoc

Co otrzymasz?
Certyfikat kompetencji (elektroniczny + plastikowa karta)

Wersje językowe
Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, polskim, litewskim, estońskim i rumuńskim.

Szkolenie praktyczne
Pracodawca musi udokumentować szkolenie praktyczne (dokumenty do wypełnienia można pobrać po kliknięciu na wybrany kurs). Szkolenie praktyczne można odbyć we własnym zakresie/zewnętrznie przeprowadzone przez kompetentną osobę (osobę, która uzyskała wcześniej certyfikat kompetencji na podobnym kursie).

Inne wymagania
Kurs spełnia wymagania dotyczące udokumentowanego szkolenia w zakresie podwieszania, zabezpieczania ładunków i dawania sygnałów. Nie jest to kurs G11.

Ten kurs online można ukończyć w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Kurs ma strukturę pedagogiczną podzieloną na moduły z materiałami wideo, tekstem, obrazami i egzaminem końcowym.

Odpowiednie kursy

Kurs bezpieczeństwa: Niebezpieczne narzędzia ręczne

Cena: 990 NOK

BHP – zdrowie i bezpieczeństwo w branży budowlanej

Cena: 990 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami