Prace pożarowo niebezpieczne

Cena 1490 NOK

Ten kurs jest wymagany od każdego, kto zamierza wykonywać prace pożarowo niebezpieczne. Zapewnia podstawową wiedzę na temat praw i przepisów dotyczących osoby wykonującej prace pożarowo niebezpieczne.
Kurs objaśnia, w jaki sposób oceniać ryzyko podczas wykonywania prac ogniowych oraz jakie niebezpieczeństwa wiążą się z różnego rodzaju sprzętem i miejscami pracy. Kurs wyjaśnia również, jak zminimalizować ryzyko i jakie są procedury gaszenia ognia

Budowa kursu:

  • Przepisy dotyczace bezpieczeństwa
  • Prawa i przepiosy
  • Teoria dotycząca ognia i jego gaszenia
  • Postępowanie w razie pożaru
  • Ryzyko
  • Zagrożenia związane ze sprzętem oraz miejscem pracy
  • Zagrożenia występujące podczas użytkowania gazu
  • Pierwsza pomoc

Kurs online jest elastyczny, praktyczny i daje możliwość przejścia kursu w sposób odpowiedni dla Ciebie. Możesz podzielić kurs na kilka sesji, aby jak najlepiej dopasować go do Twojej sytuacji.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

  • Zdać egzamin teoretyczny kursu online
  • Przesłać potwierdzenie wykonania ćwiczeń gaśniczych, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kursu

Dokumenty do wypełnienia otrzymasz w trakcie kursu.

Kurs trwa: około 3-4 godzin

Nasz kurs prac ogniowych został zatwierdzony przez Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej. Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat Norweskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej.

Rozpocznij kurs