Prace pożarowo niebezpieczne

Instantkurs > Courses > Prace pożarowo niebezpieczne
Pris: 1490 NOK

Ten kurs jest wymagany od każdego, kto zamierza wykonywać prace pożarowo niebezpieczne. Zapewnia podstawową wiedzę na temat praw i przepisów dotyczących osob wykonujących prace pożarowo niebezbeiczne.

Kurs objaśnia, w jaki sposób oceniać ryzyko podczas wykonywania prac ogniowych oraz jakie niebezpieczeństwa wiążą się z różnego rodzaju sprzętem i miejscami pracy. Kurs wyjaśnia również, jak zminimalizować ryzyko i jakie są procedury gaszenia ognia

Części kursu:

  • Przepisy dotyczace bezpieczeństwa
  • Prawa i przepiosy
  • Teoria dotycząca ognia i jego gaszenia
  • Postępowanie w razie pożaru
  • Ryzyko
  • Zagrożenia związane ze sprzętem oraz miejscem pracy
  • Zagrożenia występujące podczas użytkowania gazu
  • Pierwsza pomoc

Kurs online jest elastyczny, praktyczny i daje możliwość przejścia kursu w sposób odpowiedni dla Ciebie. Możesz podzielić kurs na kilka sesji, aby jak najlepiej dopasować go do Twojej sytuacji.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

  • Zdać egzamin teoretyczny kursu online
  • Przesłać potwierdzenie wykonania ćwiczeń gaśniczych, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kursu

Dokumenty do wypełnienia oraz instrukcje ćwiczeń gaśniczych otrzymasz w trakcie kursu.

Kurs trwa: około 3-4 godzin

Nasz kurs prac ogniowych został zatwierdzony przez Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej. Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat Norweskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej.

Od 01.01.20 obowiązują nowe przepisy bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące prac pożarowo niebezpiecznych. Część systemu certyfikacji została zmieniona w celu wzmocnienia i usprawnienia systemu

Zalecamy, aby uczestnicy kursu zapoznali się z nowymi zmianami. Zmienione przepisy bezpieczeństwa i instrukcje pracy można pobrać poniżej:

Artykuł opisujący najważniejsze zmiany można pobrać tutaj.

Zmienione przepisy bezpieczeństwa i instrukcje pracy można pobrać tutaj.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące prac pożarowo niebezpiecznych wazne od 2020 r. Można pobrać tutaj.

Zarejestruj się