Kurs montażu rusztowań (2 – 5 m) odpowiada wymaganiom, zestawionym w przepisach o wykonaniu pracy, § 17-2.

Każdy, kto będzie użytkował, montował, demontował czy kontrolował rusztowania o wysokości ponad 2 m (wysokość pomostu), musi mieć udokumentowane szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Kurs montażu rusztowań jest sprawdzonym pod kątem jakości kursem teoretycznym, którego czas trwania szacuje się na 7,5 godz. Możesz ukończyć kurs w wybranym przez siebie miejscu i czasie, jeśli tylko posiadasz dostęp do Internetu.

Podczas kursu musisz odpowiadać na pytania wielokrotnego wyboru  a w końcu podejść do egzaminu.

By zaliczyć kurs musisz zdać egzamin.

Głównymi tematami kursu są:

  • Podział odpowiedzialności
  • Przepisy prawne: Skupione na Ustawie o Środowisku Pracy
  • Prawa: głównie rozporządzenia dotyczące wykonania pracy
  • Teoria dotycząca rusztowań
  • Ogólnie o montażu rusztowań
  • Montaż różnego typu rusztowań
  • Pierwsza pomoc

Po ukończeniu kursu wydawany jest dyplom. Certyfikat jest wydawany pod warunkiem dostarczenia dokumentu poświadczającego 7,5 godz. praktycznego szkolenia.

Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, litewskim i polskim.

Odpowiednie kursy

Kurs BHP dla kadry kierowniczej

Cena: 990 NOK

Wprowadzenie do BHP

Cena: 990 NOK

Pierwsza pomoc

Cena: 490 NOK
Wszystkie kursy
instant-customer-support

Kontakt z nami